Autobusy do hier

Autobusy Karosa

Karosa B 832 # 6240 z Košíc

Karosa B832.rar, (5.28MB)
Autor modelu: Mercedes o_405 g
          reskinu : Davidosh